FORM FURNITURE

 • Hot
  retro

  RETRO

  เก้าอี้ รุ่น เรโทร

  ขนาด กว้าง 56 ลึก 58 สูง 80 cm.

 • Hot
  veve

  VEVE

  เก้าอี้ รุ่น วีวี่

  ขนาด กว้าง 42 ลึก 49 สูง 88 cm.

 • Hot
  shell

  SHELL

  เก้าอี้ รุ่น เชล

  ขนาด กว้าง 46 ลึก 51 สูง 90 cm.

 • Hot
  laya

  LAYA

  เก้าอี้ รุ่น ลาย่า

  ขนาด กว้าง 42 ลึก 47 สูง 88 cm.

 • Hot
  lala

  LALA

  เก้าอี้ รุ่น ลาล่า

  ขนาด กว้าง 42 ลึก 49 สูง 88 cm.

 • Hot
  lalu

  LALU

  เก้าอี้ รุ่น ลาลู่

  ขนาด กว้าง 43 ลึก 56 สูง 87 cm.

 • Hot
  lagoon

  LAGOON

  เก้าอี้ รุ่น ลากูน

  ขนาด กว้าง 41 ลึก 46 สูง 85 cm.

 • Hot
  hiwayhingis

  HIWAY & HINGIS

  โต๊ะ รุ่น HIWAY (ไฮเวย์)

  ขนาด กว้าง 80 ลึก 80 สูง 75 cm.

  เก้าอี้ รุ่น HINGIS (ฮิงกิซ)

  ขนาด กว้าง 42 ลึก 56 สูง 84 cm.

 • Hot
  sinesand

  SINE & SAND

  โต๊ะ รุ่น SINE  (ซายน์)

  ขนาด กว้าง 80 ลึก 80 สูง 75 cm.

  เก้าอี้ รุ่น SAND (แซนด์)

  ขนาด กว้าง 38 ลึก 38 สูง 84 cm.

 • Hot
  flower-iflower-me

  FLOWER-i & FLOWER-ME

  โต๊ะ รุ่น FLOWER-i  (ฟราวเวอร์-ไอ)

  ขนาด กว้าง 60 ลึก 60 สูง 75 cm.

  เก้าอี้ รุ่น FLOWER-ME (ฟราวเวอร์-มี)

  ขนาด กว้าง 40 ลึก 47 สูง 81 cm.

 • Hot
  lillylaya

  LILLY & LAYA

  โต๊ะ รุ่น LILLY (ลิลลี่)

  ขนาด กว้าง 80 ลึก 80 สูง 75 cm.

  เก้าอี้ รุ่น LAYA (ลาย่า)

  ขนาด กว้าง 42 ลึก 47 สูง 88 cm.

 • Hot
  eiffeldic-74

  EIFFEL & DIC-74

  โต๊ะ รุ่น EIFFEL (ไอเฟล)

  ขนาด กว้าง 60 ลึก 60 สูง 75 cm.

  เก้าอี้ รุ่น DIC-74 (ดีไอซี-74)

  ขนาด กว้าง 53 ลึก 51 สูง 76 cm.