Career

Join Us

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดลงแปลนเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศ และออกไปวัดพื้นที่บางครั้ง

คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 1+

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • มีความรู้ ความชำนาญ ในการใช้โปรแกรม Autocad ทั้งแบบ 2D และ 3D
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00 – 17.00 น.

สมัครผ่านทางอีเมล

สมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

บ. อิโตกิ เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ 273/2 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล  แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02415-1876