FLOWER-i & FLOWER-ME

Hot

FLOWER-i & FLOWER-ME

โต๊ะ รุ่น FLOWER-i  (ฟราวเวอร์-ไอ)

ขนาด กว้าง 60 ลึก 60 สูง 75 cm.

เก้าอี้ รุ่น FLOWER-ME (ฟราวเวอร์-มี)

ขนาด กว้าง 40 ลึก 47 สูง 81 cm.