Hot

SOFIA

โซฟา รุ่น โซเฟีย

ขนาด กว้าง 300 ยาว 175 สูง 60 cm.
เลือกสั่งเบาะยาวได้ ไม่ว่าจะอยู่ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา
พร้อมหมอนอิงใบใหญ่ 6 ใบ และหมอนอิงใบเล็ก 2 ใบ

Category: